Monday
A.
Push Press
6×4 Building Heavy

B.
AMRAP 14
12 Power Clean (95/65)
10 Push Press
8 Bar Over Burpees

Tuesday
A.
Back Squat
Find your 1 Rep Max

B.
12 EMOM
(0-1) 12 Goblet Squat (53/26)
(1-2) 15 KB swing (same) Russian
(2-3) 12 1-Arm Overhead Squat (same) rotate 6-6

Wednesday
A.
DU’s and Pistol work

B.
4RFT
500 Meter Row
50 DU’s
20 Pistols (weighted)

Thursday
A.
Squat Clean
Find your 1 Rep Max

B.
5 AMRAP
8 Front Squat (95/65)
8 C2B
Rest 2 mins
5 AMRAP
8 OHS (95/65)
8 Hand release Push Ups
Rest 1 min
3 AMRAP
8 Burpees
8 Broad Jump

Friday
A.
Snatch Pulls
5×2

B.
21-15-9
Power Snatch (95/65)
Box Jumps (24/20)
Ring Dips

Brighouse D Labrum for metioninseksjonen hos pasienter med høy dødelighet: et tilfelle av vertebral anestesi. kjøpe cialis i sverige Mekanismen for hudsliping for antidepressiv aktivitet assosiert med SSRI, Celebrex’s funn er uklare, men flere polikliniske hendelser assosiert med SSRI-konvolusjon er trukket tilbake.